Ca principii de credinta, Biserica Penticostla Betania Caracal ,accepta Sfânta Scriptura - Biblia, Cuvântul revelat si inspirat al voii lui Dumnezeu ca norma atotsuficienta de credinta si practica, adoptând, ca fundamentale, urmatoarele principii de credinta: 1. SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT Singurul Dumnezeu adevarat S-a revelat pe Sine Însusi ca etern autoexistent “Eu Sunt?, Creator al Cerului si al Pamântului si Rascumparator al omenirii. Mai mult decât atât, El S-a descoperit pe Sine Însusi ca întruchipare a principiilor de relatie si uniune a trei persoane: Dumnezeu Tatal, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfânt, coexistente, cosubstantiale si coeterne, egale în dreptate, întelepciune, putere, bunatate si sfintenie. (Deuteronom 6:4; Isaia 43:10, 11; Matei 28:19; Luca 3:22) 2. DIVINITATEA SI UMANITATEA DOMNULUI ISUS HRISTOS Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Scriptura declara: a. Eternitatea Domnului Isus (Ioan 1:1, Mica 5:2). b. Nasterea Lui din fecioara (Matei 1:23; Luca 1:31, 35). c. Umanitatea Domnului Isus (Ioan 4). d. Viata Sa fara pacat (Evrei 7:26; 1 Petru 2:22). e. Minunile Sale (Fapte 2:22; 10:38). f. Lucrarea Sa de substituire pe Cruce (1 Cor.15:3; 2 Cor.5:21). g. Învierea Sa din morti, în trup (Matei 28:6; Luca 24:39; 1 Cor.15:4). h. Înaltarea Sa la dreapta lui Dumnezeu (Fapte 1:9, 11; 2:33; Filipeni 2:9-11; Evrei 1:3). i. Revenirea ca Judecator (Fapte 17.31) Hristos S-a facut Om prin Sfânta Fecioara, unind ambele naturi, Dumnezeu si om într-o singura persoana, niciodata divizata, fiind un singur Hristos, Dumnezeu adevarat si Om perfect, a suferit, a fost crucificat, a murit, a fost îngropat, a înviat si a fost înaltat, pentru a ne împaca cu Tatal si a facut ispasire atât pentru pacatul originar cât si pentru pacatele comise. 3. PERSOANA DUHULUI SFÂNT Duhul Sfânt vine de la Tatal si de la Fiul si este Dumnezeu vesnic si adevarat. 4. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURA Scrierile Scripturii, atât Vechiul cât si Noul Testament (66 de carti), sunt inspirate de Dumnezeu si reprezinta revelatia lui Dumnezeu pentru om, norme de credinta si conduita infailibile, autoritare si demne de încredere (2 Timotei 3:15-17; 1 Tesal. 2:13; 2 Petru 1:21). 5. OMUL Omul a fost creat faptura inocenta, dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Prin neascultare si încalcarea voluntara a poruncii lui Dumnezeu, omul a cazut, aceasta atragând dupa sine moartea fizica si moartea spirituala, care înseamna separarea de Dumnezeu (Genesa 1:26, 27; 2:17; 3:6; Romani 5:12-19). 6. MÂNTUIREA OMULUI Singura cale de mântuire si rascumparare a omului este prin jertfa ispasitoare a Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Romani 3:25). a. CONDITII PENTRU MÂNTUIRE: Mântuirea se primeste prin pocainta înaintea lui Dumnezeu si prin credinta în Domnul Isus Hristos, prin spalarea nasterii din nou si prin înnoirea facuta de Duhul Sfânt. Fiind justificat prin har, prin credinta, omul devine mostenitor al Împaratiei lui Dumnezeu si al vietii vesnice (Luca 24:47; Ioan 3:3; Romani 10:13-15; Efeseni 2:8; Tit 2:11; 3:5-7). b. EVIDENTA MÂNTUIRII: Evidenta interioara a mântuirii este marturia directa a Duhului (Romani 8:16). Evidenta exterioara este o viata de neprihanire si sfintenie (Efeseni 4:24; Tit 2:12). 7. SFINTIREA Sfintirea începe odata cu înnoirea facuta de Duhul Sfânt si este desavârsita în glorificare. Aceasta este lucrarea instantanee a harului, dar si o atitudine continua de separare de tot ceea ce este rau si de dedicare lui Dumnezeu, reflectata în trairea unei vieti curate (Romani 12:1,2; 1 Tesal. 5:22; Evrei 13:12). Scriptura ne învata sa traim o viata de “sfintire, fara care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12:14). Prin puterea Duhului Sfânt noi ascultam de porunca lui Dumnezeu: “Fiti sfinti, caci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:15,16 Romani 6:1-13; 8:1,2,13-14; Galateni 2:20; Filipeni 2:12,13; 2 Petru 1:5). 8. BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT a. CONSIDERATII GENERALE. Toti credinciosii trebuie sa doreasca cu înflacarare si sa caute cu deplina sinceritate si convingere fagaduinta Tatalui, botezul în Duhul Sfânt, conform promisiunii Domnului Isus Hristos. Scopurile Botezului în Duhul Sfânt sunt: împuternicirea pentru lucrare, acordarea darurilor si folosirea lor în lucrarea de slujire (Luca 24:49; Fapte 1:4,8; 1 Corinteni 12:1-31), precum si o consacrare sporita pentru Dumnezeu, o dedicare deosebita pentru lucrarea Lui (Fapte 2:43; Evrei 12:28) si o dragoste activa pentru Hristos, pentru Cuvântul Sau si pentru cei pierduti (Marcu 16:20). Botezul în Duhul Sfânt este o experienta distincta si ulterioara nasterii din nou (Fapte 8:12-17; 10:44-46; 11:15,16; 15:7-9). b. EVIDENTA INITIALA A BOTEZULUI ÎN DUHUL SFÂNT. Botezul credinciosilor în Duhul Sfânt este evidentiat prin vorbirea în alte limbi dupa cum da Duhul (Fapte 2:4). Vorbirea în limbi este manifestarea darului vorbirii în felurite limbi (1 Corinteni 12:4-10, 28). 9. BISERICA Biserica este Trupul lui Hristos, unde locuieste Dumnezeu prin Duhul Sfânt, formata din totalitatea oamenilor nascuti din nou. Biserica locala este expresia vizibila a Bisericii universale. ADMINISTRAREA (ISPRAVNICIA) NOASTRA Dedicarea noastra pentru Isus Christos include si administrarea posesiunilor (bunurilor) noastre. Conform Bibliei, totul apartine lui Dumnezeu (Psalm 24:1). Noi suntem administratori ai resurselor Lui. Administrarea posesiunilor noastre începe cu zeciuiala (Maleahi 3:8-10). De aceea vom da Domnului a zecea parte din venitul nostru. Aceasta zeciuiala se aduce la casa visteriei“. Visteria este trezoreria (casieria) bisericii locale. Pe lânga zeciuiala, se asteapta sa se faca donatii din cei 90% - venitul pe care Dumnezeu îl lasa spre folosinta (1 Corinteni 16:2). Administrarea include si timpul nostru, talentul, darurile spirituale, la fel ca banii (Efeseni 5:16; Romani 12:3-8; Matei 25:14-30; Luca 19:11-27). 10. OFICIILE BISERICII a. BOTEZUL ÎN APA: Botezul în apa, prin scufundare, este poruncit de Scriptura. Toti cei care se pocaiesc si cred în Isus Hristos ca Mântuitor si Domn personal si au experimentat nasterea din nou urmeaza sa fie botezati în Numele Tatalui, al Fiului si al Sfântului Duh. Astfel, ei marturisesc public ca au fost înviati împreuna cu Hristos la o viata noua (Matei 28:19; Marcu 16:16; Fapte 10:47,48; Romani 6:4). Botezul în apa este manifestarea vizibila a intrarii în Biserica. b. SFÂNTA COMUNIUNE: Cina Domnului, compusa din doua elemente - pâine si rodul vitei, este simbolul care înfatiseaza partasia noastra la natura divina a Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 1:4) si o aducere aminte a suferintelor si mortii Sale (1 Corinteni 11:26), fiind poruncita tuturor credinciosilor “pâna va veni El!” Participarea la Cina Domnului aduce prin credinta binecuvântarea reala a actului simbolizat. 11. VINDECAREA DIVINA Vindecarea divina este parte integranta a Evangheliei. Eliberarea de boala este posibila ca efect al ispasirii, fiind accesibila tuturor credinciosilor (Isaia 53:4, 5; Matei 8:16, 17; Iacov 5:14-16). 12. LUCRURILE DIN URMA a. SPERANTA BINECUVÂNTATA. Învierea din morti a celor care au adormit în Hristos si stramutarea lor împreuna cu cei care vor fi înca în viata la venirea Domnului, este speranta iminenta si binecuvântata a Bisericii (1 Tesal. 4:16, 17; Romani 8:23; Tit 2:13; 1 Corinteni 15:51,52). A doua venire a lui Hristos include rapirea sfintilor, urmata de reîntoarcerea vizibila a lui Hristos pentru a domni împreuna cu toti sfintii Sai (Zaharia 14:5; Matei 24:27, 30; Apocalipsa 1:7; 19:11-14; 20:1-6). b. JUDECATA FINALA. Va exista o judecata finala prin care cei rai vor fi judecati. Toti cei ce nu vor fi gasiti scrisi în Cartea Vietii vor fi încredintati pedepsei vesnice în iazul care arde cu foc si cu pucioasa, împreuna cu diavolul si îngerii lui, cu fiara si proorocul mincinos, aceasta fiind moartea a doua (Matei 25:46; Marcu 9:43-48; Apocalipsa 19:20; 20:11-15; 21:8). c. CERUL NOU SI PAMÂNTUL NOU Viata vesnica împreuna cu Dumnezeu este o parte din rasplata finala a celor rascumparati. “Dar noi, dupa fagaduinta Lui, asteptam ceruri noi si un pamânt nou, în care va locui neprihanirea” (2 Petru 3:13; Apoc. 21, 22). 13. MAREA TRIMITERE Este responsabilitatea fiecarui credincios sa-si dedice viata pentru împlinirea Marii Trimiteri pe care Domnul Isus a dat-o Bisericii Sale. (Matei 28.18-20, Marcu 16.15-20, Fapte 1.8).Marea trimitere nu este o optiune pentru credinciosi ,ci este o porunca a Domnului Isus. 14.SCURT ISTORIC Bisericile din cadrul Comunitati Caracal a Misiunii Crestine Neemia au luat fiinta prin venirea ca misionar in zona de sud a fr Margea Teodor in anul 1992,delegat in lucrarea misionara de catre Societatea de Misiune Penticostala din Romania,in urma evanghelizarilor facute in zona si prin colaborare apoi trecerea la Societatea Crestina Neemia care s-a implicat in zona in evangelizari,construire de case de rugaciune,sustinerea misionarilor. Responsabilul Filialei Caracal a Misiunii Crestine Neemia care cuprinde zona de sud a jud Olt si Teleorman este fr pastor Margea Teodor. La data de 14 iulie 1992 ia fiinta Biserica Penticostala Betania Caracal prin semnarea adeziunii de constituire a primilor intorsi la Domnul Isus. Biserica Penticostala” Betania” Caracal este o Biserica Misionara ,cu organizare proprie de tipul independenta iar ca invatatura are doctrina Penticostala. Recunoaste Cultul Penticostal si respecta fratietatea din cadrul Cultului Penticostal dorind sa aiba partasie cu toata fratietatea Penticostala . Biserica Penticostala Betania functioneaza in cadrul Misiuni Crestine Neemia. CARACAL 14 sept 1992 BORDUL DE CONDUCERE AL BISERICII
CE CREDEM NOI
- Acasa
- Despre noi
  - Crez
  - Istoricul Bisericii
- Misiune
- Info misiune
- Galerie
- Mărturii
- Predici scrise
- Pagina copiilor
- Resurse
- Pildele Domului Isus
- Contact
- Guestbook