PILDA TALANTILOR Matei 25;14,30 . In parabolele Sale, Domnul Isus folosea imagini din viaţa cotidiană, uneori de-a dreptul banale. .Cu toate acestea, El folosea unele formule introductive şi concluzive, specifice literaturii şi învăţăturii rabinice curente, prin care atrage atenţia asupra faptului că mesajul acestor învăţături este profund, mai puţin accesibil. Raţiunea pentru care Domnul folosea pildele în misiunea are la baza dorinta de a capta interesul omenilor mintuire ,aratind prin asemaare adevaruri fundamentale ale mintuirii .. Pe plan practic, Domnul Isus nu îşi pierdea vremea” explicându-şi pildele celor dezinteresaţi, care se închiseseră de bună voie în neascultare . Însă atunci când era invitat să clarifice accepta oferta, uneori cu mustrări pentru incapacitatea spirituală demonstrată prin această ignoranţă . Textul de fata ne vorbeşte tot despre robi: unii buni şi credincioş i iar alţii vicleni şi leneşi si netrbnici . Domnul sa ne vorbeasca fiecăruia din această pildă şi când vom pleca la casele noastre să punem în practică ce vom învăţa ,fiind robi buni si credinciosi. Pilda aceasta se aseamănă cu modelul vremi,utilizat de unii demnitari care pe perioada cât plecau la Roma pentru reânnoirea contractului lăsau averea în grija unor administratori, care la întoarcerea stăpânului aveau datoria să dea socoteală de felul cum au administrat averea. Pilda evaluaza viata de credinta prin: I. Vegherea ,Responsabilitatea si Activitatea , accentul punandu-se pe activitate Conform celor citite am desprins următorul înţeles: - Stăpânul îl reprezintă pe Domnul Isus care s-a înălţat la cer. - Călătoria reprezintă perioada dintre prima şi a doua venire a Domnului Isus; care este o perioadă de timp rezervată activităţii. - Robii îi reprezintă pe creştinii din toate timpurile. - Talanţii reprezintă talentele, aptitudinile, timpul, bunurile materiale şi tot ce are un credincios şi ar putea pune în slujba Mântuitorului.: impreuna cu , puterile şi capacităţile interioare pe care un credincios le are primite de la Domnul. . În acest sens apostolul Pavel spune: Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui” : unul într-un fel altul într-altul. În categoria celor care au primit mai mulţi talanţi am putea incadra , în general lucrătorii Evangheliei. - Zarafii îi reprezintă pe cei care gestioneaza veniturile pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi salvarea oamenilor de la moartea veşnică ,Toti cei care au o viziune crestina si administreaza valori in sprijinul lucrari Domnului. - Întoarcerea stăpânului reprezintă a doua venire a Domnului Isus Hristos. II Trebuie sa stim ca: a.Fiecare credincios primeşte o masura diferita a talantilor b.Accentul în această pildă se pune pe activitate, iar cine nu lucrează se exclude de la imparatie c.Evaluarea nu se va face cantitativ ci în funcţie de efortul depus . d.Cei care se lasă folosiţi de Domnul Isus vor primi mai multă capacitate şi câmp de lucrare . e.Robii buni vor fii împreună cu cei leneşi până la revenirea Domnului Isus Hristos, atunci se va face deosebirea . f.Cei cu mulţi talanţi nu au dreptul să dispreţuiască pe cei cu mai puţini talanţi, nu sunt cu nimic mai superiori . g.Dumnezeu nu răsplăteşte geniul cuiva, popularitatea sau înzestrarea cuiva. Dumnezeu va răsplăti lucrarea făcută cu dragoste, pasiune şi dăruire, chiar dacă aceasta nu va culege aplauzele oamenilor,s-au chiar daca lucrarea nu este apreciata de oameni. d.Va veni o zi a socotelilor,cind fiecare credincios va primi rasplata “bucuriei stapinului”s-au daca nu a avut activitate va fi scos afara . Concluzionind putem spune ca fiecare trebuie sa activam cu cea ce am primit in folosul lucrari Domnului.
Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: "Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: "Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi." Stăpânul său i-a zis: "Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!" Cel ce nu primise decât un talant, a venit şi el, şi a zis: "Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!" Stăpânul său i-a răspuns: "Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi.Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
- Acasa
- Despre noi
- Misiune
- Info misiune
- Galerie
- Mărturii
- Predici scrise
- Pagina copiilor
- Resurse
- Pildele Domului Isus
  - Pilda vamesului si a fariseului
  - Bogatul nemilostiv
  - Pilda judecatorului nedrept
  - Pilda semanatorului
  - Casa zidita pe stinca
  - Pilda talantilor
- Contact
- Guestbook