www.betaniacaracal.com - BISERICA PENTICOSTALA "BETANIA" CARACAL Asculta Radio Filadelfia Live

VIZITATORULE ,ORICINE AI FI ,ÎTI SPUNEM BINE AI VENIT ! îTI MAI SPUNEM CA DUMNEZEU TE IUBEŞTE,CĂ ÎI PASĂ DE TINE,CĂ A DAT PE FIUL LUI SĂ MOARĂ PENTRU TINE,CĂ ARE UN PLAN CU TINE. ÎTI MAI SPUNEM ,CĂ ŞI NOI TE IUBIM,IAR DACĂ AI NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU,ÎN MĂSURA ÎN CARE PUTEM SUNTEM DE PARTEA TA.
Contacteaza-ne
Biserica Penticostală Betania Caracal Str 1 dec 1918 nr 8 - Olt 235200 Telef-0249/515212 -0741/644204
Duminică 14 iunie 2009 a avut loc un botez în apă ,cu această ocazie au incheiat legamintul cu Domnul Isus 24 de suflete. Ca de obicei Biserica noastră a fost gazda mai multor fraţi oaspeţi din toate Bisericile care fac parte din Comunitatea Caracal şi binenţeles si a prietenilor de cuvint care au venit în număr mare la acest eveniment. Încă de pe la ora 7 au inceput sa vina fraţi, surori si prineteni care au fost invitaţi la acest eveniment deosebit al Bisericii Penticostale Betania Caracal .În zona noastră asemenea evenimente stîrnesc interesul localnicilor care vin în număr destul de mare,asa ca la începerea slujbei localul Casei de Rugaciune era plin .Slujba a început cu rugăciunea de dedicare a celor 24 de suflete care urmau sa marturisească pe Domnul Isus ca Mintuitor in apa Botezului.Fratele Margea Teodor pastorul Bisericii a prezentat pe cei care se boteaza in apă,după aceasta ,a prezentat Cuvintul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor cap 8 ,facind paralelă între acel ministru de finanţe al Etiopiei ,care era interesat de viitorul său veşnic şi mulţimea de oameni de rind care au primit o brosură ,un pliant ,o invitaţie la ascultarea Evangheliei şi au fost ignoranţi, predica fratelui Pastor a avut o influenţă deosebită asupra celor prezenţi.Au mai vorbit din Cuvîntul Domnului fr Barbalată Sandu prezbiter si fr Boeru Florin diacon.

.."Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu . Fap 8;..37 DOUĂ BOTEZURI ÎN APĂ - 14 IUNIE SI 20 SEPTEMBRIE 2009
SUPREMA SARCINA A BISERICII În cartea Prorocului Ezechiel cap 3:17,19 , adaptînd acest pasaj responsabilităţi misionare, responsabilitate ce ar trebuii să o promoveze în viaţa lui fiecare copil al Domnului vom putea citi împreuna următoarele: 1. Pasajul din Ezechiel: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Cînd vei auzi un cuvînt, care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! Cînd voi zice celui rău: "Vei muri negreşit!", dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sîngele din mîna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dat tu îţi vei mîntui sufletul! 2. Pasajul adaptat nevoilor misionare;", Omule mîntuit prin jertfa Domnului Isus te pun păzitor: De aceia asculta Cuvîntul care va ieşi din gura Mea. Să-i înştiinţezi din partea Mea! Cînd voi zice celui rău: "Vei muri negreşit!", dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sîngele din mîna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dat tu îţi vei mîntui sufletul! Acest text ar putea fi sarcina supremă a Bisericii, aceasta ar fi de fapt, evanghelizarea lumii. Dacă am conştientizat aceasta, înseamnă că nu vom mai fi limitaţi în înţelegerea noastră despre viziunea Lui Dumnezeu cu privire la evanghelizarea lumii, marşînd totul pe comunitatea locală şi vom primi o viziune mai largă asupra evanghelizării, de fapt vom avea viziunea lui Dumnezeu despre mîntuirea omului. În momentul cînd vom primi această viziune, vom vedea interesul lui Dumnezeu şi pentru alte localităţi, alte oraşe, alte zone ale ţării, alte ţări ale lumi. Evanghelizarea lumii, este sarcina suprema Bisericii, În momentul cînd domnul Isus mă cercetat, la cîţiva ani după ce am primit mîntuirea, eram tînăr, am primit o nouă viziune despre lucrarea Domnului, nu se ştia multe în vremea aceia despre misionarism, penetrarea altei culturi, fiecare era dedicat lucrări din Biserica locală. Am împărtăşit viziunea ce am primit-o fraţilor din Biserică şi nu au fost prea încîntaţi de cea ce Domnul mia descoperit, se poate să ţi se întîmple şi ţie în Biserica locală, dar din loc în loc unde mergeam Domnul mă în stinta despre chemare la împlinirea viziuni Bisericii. Sunt zone ale tari ne evanghelizate, sînt ţări ale Europei ne evanghelizate, Oltenia, Dobrogea sudul Moldovei, Bulgaria, Turcia leagănul creştinismului de altă dată, care a ajuns o ruină spirituală, Albania şi multe altele din lumea întreaga. Va continua
VESTIREA MÎNTUIRII Textul Biblic pentru predica de azi este din Cartea Prorocului Isaia Cap 61, cuvinte pline de viaţă, care te fascinează văzînd cum Dumnezeu în intervenţia lui Escatologica în Israiel şi mai departe spre neamuri vă trebuii să treacă prin Isus Cristos. Dar înainte de a analiza cîteva aspecte contextuale, aş vrea să vorbim puţin biografic despre proroc, de şi nu avem multe date Biblice, ştim că era fiul lui Amot [s] se trăgea dintr-o viţă nobilă, era căsătorit avea doi copii, soţia lui era profeteasă. Isaia îşi începe activitatea Profetica în anul morţi regelui Ozia [740], activitate ce să întins pe vremea împăraţilor lui Iuda, Ozia, Iotam, Ahaz şi Iezechia, fiind ucis de regale Mînase [pus în trunchiul unui capac şi tăiat în două cu ferestrăul.] Iubiţi fraţi şi surori, ne aflăm în faţa unor cuvinte trimise de Dumnezeu Poporului Său prin gura proorocului Isaia, care deşi era văzut că proorocul care, vesteşte pedeapsa, şi dezlănţuirea mîniei lui Dumnezeu, aici vedem: - Indurarea care vine. - Mîntuirea ce se oferă. - Vedem şansa oferită celor nenorociţi, şi fără mîngăiere Doresc să analizăm scrierea în contextul ei, nu doresc să avem doar o atitudine senzuala euforica, care de multe ori barează drumul nostru spre înrădăcinarea noastră în cuvîntul Domnului, dar nici să facem o prezentare inductiva, ca şi copii la grădiniţă cînd li se vorbeşte despre jocurile logice. Iubiţi fraţi şi surori, prioritate are in tot deauna Cuvîntul viu, cel care transmite un mesaj, mesajul este hrana sufletului nostru, dacă l-am înţelege doar cu mintea, disecîndu-i fiecare particularitate, făcînd aprecieri dor în funcţie de capacitatea intelectului, vom fi pregătiţi intelectual destul de bine. Evnanghelia trebuie să îşi găsească adăpostul în inima noastră, în Psalmul 119:11 se spune: Strîng cuvîntul Tãu în inima mea, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta! Care este scopul cuvîntului în inima noastră? Să mă ajute să nu păcătuiesc împotriva Domnului, înseamnă că acolo în inima cuvîntul, nu este amorf. El lucrează, ce spune aceasta? Spune căci cuvîntul este viu A învăţa cu inima nu înseamnă doar cu intelectul, în Proverbe 23:12 se spune, Deschideţi inima la învãţãturã, şi urechile la cuvintele ştiinţei. Cuvîntul viu, cuvîntul din inima are puterea călăuzirii, el nu te lasă dezorientat, în Ps.119:105 este scris" Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea . Aici vedem foarte bine paralelă între cele două simboluri ale Cuvîntului din inimă 1. Candelă, suport pentru picioare 2. Lumina, suport pentru ochi ,De ce? Trebuie să mergi spre o ţintă precisă, idealul este prea mare, ca să mă las dezorientat, nu mă pot lăsa purtat încoacea şi încolo de ori ce fel de învăţătura care este fluturata pe la porţile intelectului. Efes.4:14. Isaia vorbeşte despre" Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, cãci Domnul M-a uns sã aduc veşţi bune celor nenorociţi: El M-a trimis sã vindec pe cei cu inima zdrobitã, sã vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de rãzboi izbãvirea;, Hai să scoatem în evidenţă ce spune textul: Textul debutează cu o premiză, şi anume prezentul Dumnezeu, care in totdeauna este peste tot prezent, determina dispensaţia Duhului Sau, ca să schimbe natura lucrurilor - Pentru cel nenorocit, care va primi veşti bune - Pentru cel bolnav şi cu inima zdrobită, vindecare, alinare - Pentru cei robiţi, eliberarea - Pentru cei prinşi în război eliberarea. Fraţi surori haidem să aplicăm învăţătura textului Dumnezeu a vorbit în prezent, aşa este el, iar pe noi Cuvîntul ne-a ajuns în viitor, vestea lui Dumnezeu este o veste bună, dar noi am primit-o cînd eram nenorociţi, nu uităm contextul scrierii, era pentru Israiel, translatez spre noi, căci Ap Pavel spune de două ori ca: cea ce a fost scris mă înainte, adică ce lea fost scris lor, este pentru noi, peste care a venit sfîrşitul veacurilor 1 Cor 10; 11 Aceste lucruri li s-au întîmplat ca sã ne slujeascã drept pilde, şi au fost scrise pentru învãţãtura noastrã, peste care au venit sfîrşiturile veacurilor, deasemenea în Romani 15; 4 , Ap Pavel spune; si tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învãtãtura noastrã, pentru că, prin rãbdarea si prin mîngîierea pe care o dau Scripturile, sã avem nãdejde. . Ce bine este că avem Cuvîntul Domnului, altfel ne-am spune ideile noaste, poveştile noastre, sau aşa cum se mai spune la noi aici în Oltenia, aşa am pomenit. Nu fraţi şi surori, nu putem deplasa cuvîntul de pe suportul lui şi să-l înlocuim cu ideile s-au moştenirile noastre preconcepute. Nu doresc să am o expunere cosmică, aş vrea ca noi să revenim cu picioarele pe pămînt, hai la text. Eram noi bolnavi, ? Cine ne-a vindecat, fără bani, fără plată, Cine?, spune profetul, Unsul, Robul Domnului. Care a vestit, ce anume? Aceasta întreită veste ne ajunge. - Anul de Îndurare al Domnului - Ziua de răzbunare a Domnului - Mîngîiere pentru cei întristaţi Văzînd ziua Domnului încă de departe şi lucrarea ce o va face Robul Domnului, Profetul Proclama un timp de îndurare, o graţie Divină. Din aceste versete noi putem trage multe concluzii: 1 Găsesc că Dumnezeu ne descoperă un lucru fascinat, poate pentru mulţii nou, să pot fi, eu şi cu tine numiţi, şi nu de către oameni, terebinţi ai neprihãnirii", adică cui? Celor din Sion, şi noi unde suntem? Cine te-a îmbrăcat cu haina această nouă? Şi să ţi se spună că eşti UN SFÎNT AL DOMNULUI? El Robul Domnului, El Isus, Binecuvîntat să fie numele Domnului. 2. Aflu din textul Biblic, noi principii de viaţă, nu mai sunt aşa cum mă arată cel rău deseori, ci eu sunt un SAD AL DOMNULUI, care voi trăi de acum înainte numai spre Slava Domnului. 3 . Găsesc reguli, porunci ale Domnului, care nu le-am ştiut s-au pe care l-am uitat, cãci Domnul, iubeşte dreptatea, urăşte rãpirea şi nelegiuirea; ne va da cu credincioşie rãsplata, si va încheia cu noi un legămînt veşnic. 4 . Aflu lucruri deosebite despre Domnul Isus, care mă vor ajuta Să-l Înţeleg şi Să-l cunosc mai bine. "Mã bucur în Domnul, si sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; cãci M-a îmbrãcat cu hainele mîntuirii, M-a acoperit cu mantaua izbãvirii, ca pe un mire împodobit cu o cununã împãrãteascã, şi ca o mireasã, împodobitã cu sculele ei. Ce frumoasă observaţie, priveşti din nou spre Isus şi vezi noi splendori ale Sale, vezi slava Lui tot mai mare 5. Aflu că Domnul a prevestit mîntuirea neamurilor, aşa vă face Domnul, Dumnezeu, sã rãsarã mîntuirea şi laudă, în faţa tuturor neamurilor. ". Ce văd aici? Că eram sub osînda, mă văd fără nici o scăpare, dar Dumnezeu să îndurat, mă scăpat de pedeapsă, MĂ MÎNTUIT. Iubiţi fraţi şi surori, dacă în contextul istoric poporul Israiel era beneficiarul atentei lui Dumnezeu, şi ştim din acest punt de vedere cum se aflau ei, Azi Dumnezeu ne vorbeşte nouă, pentru că, viitorul de atunci este prezentul de astăzi, şi în faţa unui har nemeritat să nu ne resemnam, ci să ne lăsăm motivaţi de Cuvîntul Domnului, despre care Apostolul Pavel spune că este, PUTEREA LUI DUMNEZEU , putere nu numai că forţa, ci puterea vie, a personalităţi Divine, care doresc să fie revărsată din plin peste toţi Copii Domnului O trăsătură specifică a Bisericii se regăseşte în vestirea de faţă, bucuria şi veselia, vedem ca se face trecerea bruscă de la cuvintele justiţiare ale lui Dumnezeu?, la aceasta, cred că atentă observaţie ne poate ajuta sa mergem mai relaxati si cu mai multa bucurie pe calea Mintuiri. Laudat sa fie Domnul.Amin
Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Ev Marc 16;16
- Acasa
- Despre noi
- Misiune
- Info misiune
- Galerie
- Mărturii
- Predici scrise
- Pagina copiilor
- Resurse
- Pildele Domului Isus
- Contact
- Guestbook